จ.นครพนม พร้อมใจประกอบพิธีเลี้ยงพระภิกษุ 99 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่บริเวณวัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระภิกษุ จำนวน 99 รูป ที่บรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ใช้เป็นสถานที่จำวัด ศึกษาพระธรรมวินัย ฝึกเจริญจิตตภาวนา ทำวัตร และปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา บรรยากาศเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าว ว่าจะมีการบิณฑบาตเป็นวันสุดท้าย เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะประกอบพิธีลาสิกขา จึงต่างมาเฝ้ารอเตรียมของใส่บาตรและถวายภัตตาหารตั้งแต่เช้า กระทั่งเมื่อถึงเวลา นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานในพิธีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเจ้าหน้าที่นำกล่าวอาราธนาศีล และกล่าวถวายสังฆทาน เจ้าหน้าที่นำถวายข้าวพระพุทธ ประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร จากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจึงได้ร่วมกันตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เป็นโบราณประเพณีที่เรียกว่า ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ หรือเรียกอีกอย่างว่า การจัดข้าวบูชาพระพุทธ ซึ่งหมายถึง การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวและอาหารอื่นๆ โดยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนิยม นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทรงเป็นประธานสงฆ์ในการฉันภัตตาหาร ณ เคหสถานของตน โดยตามหลักฐานที่ปรากฏในพระบาลีว่า "พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ : พระภิกษุสงฆ์มี พระพุทธเจ้าเป็นประธาน" เมื่อถึงเวลาถวายภัตตาหาร ก็มีการจัดภัตตาหารถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง และจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์นอกนั้นอีกส่วนหนึ่ง และถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แต่พุทธศาสนิกชนก็นิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานสงฆ์แทนในพิธีบำเพ็ญบุญต่างๆ ดังนั้นจึงมีการประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธ ซึ่งการจัดภัตตาหารถวายพระพุทธรูปนี้ มิใช้จัดไปถวายพระพุทธรูปฉันเหมือนอย่างจัดถวายให้พระภิกษุสงฆ์ฉัน หรือไม่ใช่จัดไปเซ่นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างจัดอาหารไปเซ่นภูตผีปีศาจ แต่การจัดภัตตาหารไปถวายพระพุทธรูปนั้น เป็นการจัดไปถวายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการจัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :