นครพนม ประกอบพิธีลาสิขาพระนวกะบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 18 รูปสมัครใจศึกษาพระธรรมต่อ

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่วัดน้อยโพธิ์คำ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีลาสิขาของพระนวกะที่บรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ที่ได้จำวัด ศึกษาพระธรรมวินัย ฝึกเจริญจิตตภาวนา ทำวัตร และปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เป็นระยะเวลา 15 วัน มาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566

โดยก่อนเริ่มพิธีพระสงฆ์ทั้ง 99 รูปที่บรรพชาอุปสมบทได้พร้อมกันปลงอาบัติ เพื่อเป็นการแสดงโทษ เปิดเผยโทษของตนต่อหน้าภิกษุ หรือคณะ หรือสงฆ์ พร้อมความจริงใจที่จะไม่กระทำผิดอย่างนั้นอีก เพราะอาจจะล่วงละเมิดพระวินัยโดยไม่ตั้งใจ แม้จะไม่มีผู้ใดทักท้วงแต่ก็เป็นอาบัติ ซึ่งมีทั้งโทษหนักเบาตามสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยมากกว่า 227 ข้อ ที่มีจุดประสงค์ คือ การสำรวม ระวังกาย วาจา ให้สงบเรียบร้อย ให้สมกับความเป็นสมณะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ยังบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส และยังความเลื่อมใสแล้วไม่ให้เสื่อมไป จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล และถวายวุฒิบัตรแด่พระนวกะ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระนวกะ 81 รูป ประกอบพิธีลาสิขา โดยที่เหลืออีก 18 รูป สมัครใจศึกษาพระธรรมวินัยต่อไปอีก โดยหลังจากนี้จะแยกย้ายไปจำวัดที่วัดบ้านเกิดของแต่ละองค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :