มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจังหวัดนครพนม

วันที่ 28 มกราคม 2566 ที่บริเวณถนนธำรงค์ประสิทธิ์ เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 122, 124, 126, 128, 130 และ 132 ที่บ้านพักอาศัยได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อเวลา 18.30 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพและเงินพระราชทานมามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระเมตตา

ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุทุกภาคส่วนต่างระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัยที่เป็นตึกแถวให้เช่าในตัวเมืองจึงทำให้มีผู้ประสบภัยทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้ที่เช่า ซึ่งตามระเบียบราชการสามารถช่วยเหลือได้ไม่เท่ากัน โดยเบื้องต้นเจ้าของบ้านที่มีบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 หลัง มี 1 ราย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 65,400 บาท เป็นค่าถุงยังชีพ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าซ่อมแซมบ้าน และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ เจ้าของบ้าน 3 ราย ที่บ้านเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ 49,500 บาท เป็นค่าซ่อมแซมบ้าน ขณะเดียวกันผู้เช่า 3 ราย จะได้รับเงินช่วยเหลือ 19,500 บาท เป็นค่าถุงยังชีพ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือรวม ครอบครัวละ 10,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 3,000 บาท และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมกำลังประสานมูลนิธิปอเต็กตึ้งเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แต่ละครอบครัวอีก สำหรับบ้านข้างเคียงที่ได้รับความเสียหายที่เหลือ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประเมินความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :