นครพนม เตรียมตั้งจุดตรวจคัดกรองด้วยวิธี Swab หาเชื้อโควิดที่สนามบิน

วันที่ 28 เมษายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำทีมปฏิบัติการภายใต้กำกับของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนครพนม ร่วมหารือ วางแผนแนวทางดำเนินการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 กับนายภิรมย์ มีแก้ว ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครพนมและคณะเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าด้วยวิธีการ Swab ตรวจหาเชื้อโรคทันทีหลังลงเครื่อง

จากที่จังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งยกระดับมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งมาตรการที่ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค การให้สถานประกอบการหรือสถานที่เช่น ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย ตลาดนัดตลาดสด ตลาดชุมชน สถานที่บริการ ที่พักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิงต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดหากไม่จำเป็น ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก ซึ่งถ้าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ รวมถึงมีมาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ มาตรการในการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในชุมชน และหนึ่งในนั้นคือท่าอากาศยานนครพนม ซึ่งหลังจากนี้ผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยานนครพนม จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอพพิเคชั่น NPM covid-19 หรือกรอกข้อมูลประวัติเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยวิธีการ Swab เก็บเชื้อตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ จึงจะสามารถกลับบ้านหรือสถานที่พักเพื่อทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดที่เหลือต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถ้ามีความเสี่ยงให้ใช้มาตรการเดียวกับ 18 จังหวัดสูงสุด กรณีไม่มีความเสี่ยงหรือฉีดวัคซัน ครบ 2 เข็มให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :