พุทธศาสนิกชนชาวนครพนม เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน เสริมสร้างบุญบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เป็นการร่วมกันทำความดี รักษาศีลธรรม และระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยวันวิสาขบูชา ที่ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 ดังนั้นจึงมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปี โดยเมื่อถึงวันพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม และเวียนเทียน เพื่อเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งในประเทศไทยนั้นปรากฏหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากประเทศลังกา เพราะมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากที่มีพระสงฆ์จากประเทศลังกาหลายรูป เดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชา ที่พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 420

สำหรับการเวียนเทียนนั้น มีปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎก ใช้คำว่า เวียนประทักษิณาวัตร คือ การเวียนขวา 3 รอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายการแสดงออกถึงการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด โดยก่อนการเวียนเทียนพุทธบริษัท ทั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา จะมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือลานพระเจดีย์ จากนั้นประธานสงฆ์จุดเทียนและธูป ตามด้วยประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เสร็จแล้วประนมมือ ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนขวารอบปูชนียสถาน จำนวน 3 รอบ โดยรอบแรกจะเป็นการเจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่สองเจริญภาวนาระลึกถึงพระธรรมคุณ และรอบสามเจริญภาวนาระลึกถึงพระสังฆคุณ ซึ่งขณะเวียนเทียนทุกคนจะต้องอยู่ในอาการที่สำรวมทั้ง กาย วาจา และใจ มีสติอยู่กับตัว ไม่พูดคุยและหยอกล้อกันในขณะที่เวียนเทียน เพราะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ตลอดจนทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อเวียนครบ 3 รอบ ทุกคนจะนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางและปักบูชาไว้ยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar