ผวจ.นครพนม นำทีมตรวจถนนเสี่ยง หาวิธีแก้ไขสร้างความปลอดภัย พร้อมแนะประชาชนที่ใช้จักยานยนต์ไฟฟ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้ดี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 5 เสาหลักและภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน การดำเนินการด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ด้านยานพาหนะปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่พบว่ามีการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายที่สูงถึง 217 % ซึ่งในการสัญจรไปมาระหว่างเดือนมากราคม - ตุลาคม 2566 มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 329 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 224 ราย และเสียชีวิต 115 ราย ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความรองรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง จึงได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลาย ๆ เรื่องที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชน เช่นในเรื่องของรถจักยานยนต์ไฟฟ้า ที่ปัจจุบันพบว่าพี่น้องประชาชนมีการซื้อหามาใช้มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งรถที่สามารถจดทะเบียนได้ซึ่งในตัวนี้จะไม่น่าห่วงเพราะจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจราจรเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป และส่วนที่จดทะเบียนไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นรถจักรยานธรรมดา ทำให้ไม่อยู่ในการควบคุมหากจะมีการขับขี่จะต้องชิดซ้ายโดยให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีผุ้ที่นำไปใช้บนถนนหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ทางอำเภอร่วมกับทางตำรวจ และทางสถานศึกษา สำรวจและจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชนและนักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันก็ได้มีการพูดถึงจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการลงพื้นที่สอบสวนอุบัติใหญ่หรือที่สำคัญ เพื่อหาแนวทางให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงจุดเสี่ยงที่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับประชาชนที่สัญจรไปมา ซึ่งในที่ประชุมได้พูดถึงถนนมหาสิทธิโชคที่ตัดกับถนนสารภาณนุสรณ์ บริเวณโรงลาบนคร ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีไฟสัญญาณจราจรแต่มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นได้ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบและร่วมหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งก็พบว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ มีประชาชนใช้ถนนเส้นดังกล่าวตลอดเวลาและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจริง แม้ปัจจุบันทางเทศบาลเมืองนครพนม จะมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟเพื่อชะลอความเร็วรถ ซึ่งก็ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับทางรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมที่ร่วมลงพื้นที่ด้วย โดยได้ขอให้ติดตั้งไฟจารจรเพิ่มเติมในจุดดังกล่าว รวมถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวในช่วงนี้ก็ขอให้ชะลอความเร็วลงเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar