นครพนม จัดกิจกรรมวันส้วมโลก สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ผู้ใช้บริการ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization ได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น ทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนที่ยังต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสุขอนามัยได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากขึ้น เนื่องจากห้องน้ำไม่ใช่เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกาย ล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย หรืออาจรวมถึงการซักล้างเสื้อผ้า แต่ยังเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคมากมายหลายชนิดด้วย เนื่องจากบางทีเราไม่อาจเลี่ยงต่อการใช้ห้องน้ำสกปรก มีกลิ่นเหม็น อับชื้น มีคราบดำฝังแน่นบนผนัง สุขภัณฑ์และพื้นได้ ซึ่งเชื้อโรคต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของช่องคลอดจากการใช้น้ำชำระล้างหลังขับถ่าย เชื้อโรคจากสุขภัณฑ์จากคราบเศษอุจจาระ ปัสสาวะ ที่มากับฝอยละอองน้ำซึ่งฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อทำการกดชักโครก รวมถึงการหยิบจับ แตะ สัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำอีกด้วย โดยจากการสำรวจพบว่าในทุก ๆ วัน จะมีเด็กในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จำนวนกว่า 4,000 ราย เสียชีวิตจากความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดสุขอนามัยที่ดี จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเราควรหันมาใส่ใจสุขอนามัยของห้องน้ำห้องส้วมมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ดังนั้นเนื่องในวันส้วมโลกปี 2566 นี้ จึงได้มีการเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมของสำนักงานเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี ลดโรคไม่พึงประสงค์สำหรับผู้มาใช้บริการ โดยในส่วนของศาลากลางจังหวัดนครพนมก็ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมในทุก ๆ ชั้นที่มี ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้นำไปทำตามเพิ่มเติมนอกเหนือจากห้องน้ำสาธารณะทั่วไป ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบมีการพัฒนาให้มีความสะอาดอยู่แล้ว รวมถึงอยากฝากไปยังประชาชนที่มาใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในการร่วมกันรักษาความสะอาดช่วยกัน ที่สำคัญคือต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ให้มีความถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของโรค โดยเราต้องใส่ใจในการชำระล้างพื้นห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้สอยภายในห้องน้ำให้สะอาด และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้อยู่เสมอ ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดนอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ และควรล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar