มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับนางสมบูรณ์ โพธิ์สุ และครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ภายหลังบ้านที่เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า เกิดเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ซึ่งระหว่างเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้าน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบครัวผู้ประสบภัย

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำสิ่งของพระราชทานมาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 60 ปี มูลนิธิฯ ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นรากฐานในการดำเนินงาน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎรเป็นสำคัญ จึงขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ และมีกำลังใจที่เข็มแข็งในการดำเนินชีวิตต่อไป

โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุมา ทุกฝ่ายต่างพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับครอบครัวผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยกันดับไฟ การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียวได้พิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์มาช่วยซื้อวัสดุ สำหรับสร้างบ้านให้ใหม่ วงเงินไม่เกิน 49,500 บาท โดยปัจจุบันทางกองช่างได้มีการออกแบบบ้านหลังใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมก็ได้เดินทางมอบความช่วยเหลือเป็นเงิน 8,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 3,000 บาท สโมสรไลออนส์จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ธกส. มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar