นครพนม ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วร้อยละ 94.2 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมจัดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดสำหรับประชาชน บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนที่เดินทางมารอรับวัคซีน โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลนครพนมได้นัดหมายให้ประชาชนกลุ่ม A608 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับวัคซีน จำนวน 1,459 คน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งหมด โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่เล็กน้อย เนื่องจากหลายคนที่มารับวัคซีนในวันนี้ยังคงมีความตื่นเต้นและส่งผลให้เวลาตรวจสุขภาพมีความดันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากเข้ารับวัคซีนทันทีจะเป็นอันตราย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงให้นั่งรอจนกว่าความดันจะปกติ พร้อมกับเลื่อนลำดับคนถัดไปที่มีความพร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลารอสำหรับคนอื่น ๆ

โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีการลงทะเบียนนครพนมพร้อมไว้ 32,878 คน ฉีดไปแล้ว 31,212 คน ส่วนกลุ่มประชาชน 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนไว้ 65,275 คน ฉีดไปแล้ว 53,450 คน ขณะที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ามีการลงทะเบียนฉีดครั้งแรกไว้ 15,287 คน แต่มีเปลี่ยนใจลงทะเบียนเพิ่ม ทำให้ปัจจุบันมีการฉีดไปแล้ว 22,200 คน โดยในภาพรวมทั้งหมดจังหวัดนครพนมมียอดสะสมการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 106,862 คน คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของประชากรที่ลงทะเบียน แต่เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่ร้อยละ 14.89 โดยวัคซีนที่ได้รับ ประกอบไปด้วย วัคซีน Sinovac 98,375 โดส AstraZeneca 62,637 โดส Sinopharm 634 โดส และ Pfizer 4,120 โดส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :