นครพนม ปรับแผนเตรียมส่งวัคซีนให้กลุ่ม 608 ถึงบ้าน

วันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออยู่ โดยในวันนี้ มี 24 ราย เป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 22 ราย และเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัด 2 รายมาจากคัตเตอร์รถบรรทุก ที่เป็นการตรวจซ้ำในรอบที่ 2 ของผูป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงที่มีการกักตัวตั้งแต่เกิดเหตุ โดยข้อมูล ณ ปัจจุบัน จังหวัดนครพนมมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,605 ราย รักษาหายแล้ว 4,118 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 464 ราย ส่วนการเสียชีวิตวันนี้มี 1 ราย รวมสะสมเสียชีวิต 23 ราย และจากสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยลดลงทุกวัน ประกอบกับผู้ที่ป่วยรักษาหายได้กลับบ้านเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้จำนวนการครองเตียงรักษาลดน้อยลงตามจำนวน ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จึงได้มีการปรับแผนการบริหารจัดการระบบเตียงรักษาใหม่เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องได้ทำงานน้อยลง โดยให้โรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ปิดชั่วคราวเพราะไม่มีผู้ป่วยมาใช้บริการ ส่วนของที่ไหนมีผู้ป่วยน้อยก็ปรับให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยนครพนมแทน เพราะมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมรองรับมากกว่าที่อื่น โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึงระดับสีเหลือง เนื่องจากมีเครื่องออกซิเจนและระบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยเดิมมีจำนวนเตียงรักษาอยู่ที่ 300 เตียง แต่ในวันนี้ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารและสนับสนุนงบประมาณด้านอื่น ๆ ได้มีการส่งมอบจำนวนเตียงเพิ่ม ทำให้ปัจจุบันมีเตียงรักษารวมทั้งสิ้น 538 เตียง และอีกแห่งคือโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ที่โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ที่สามารถรองรับได้ 160 เตียง

ด้านนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยในพื้นที่ 2 รายวันนี้ เป็นการตรวจซ้ำสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์รถบรรทุก โดยคาดว่าในเคสนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว แต่จากที่พบผู้ป่วยเสียชีวิตในวันนี้ ซึ่งมีอายุ 78 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด แต่เมื่อติดเชื้อโควิดก็มีอาการทรุดหนักในทันทีแม้ทีมแพทย์ พยาบาล จะพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ช่วยยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ โดยผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เข้ารับวัคซีนแต่อย่างใด ทำให้เมื่อติดเชื้อจึงมีอาการรุนแรง และจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดนครพนม พบว่ากลุ่ม 608 ที่ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคล 8 กลุ่มโรคเสี่ยงมีการลงทะเบียนและมาฉีดวัคซีน เพียง 32,997 คน จากเป้าหมาย 161,715 คน แม้ปัจจุบันจะมีมาเพิ่มและได้ฉีดทั้งหมดแล้ว รวมทั้งสิ้น 33,389 คน แต่ก็ยังน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 8 ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในส่วนนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมจึงจะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ โดยเตรียมให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจพร้อมกับฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเลยสำหรับบุคคลกลุ่ม 608 ส่วนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มบุคคลอายุ 18-59 ปี ถือว่าได้รับวัคซีนมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 ยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดของจังหวัดอยู่ที่ 115,546 คน คิดเป็น 101.01 % ของประชากรที่ลงทะเบียน และเป็นร้อยละ 16.10 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :