นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมหน่วยบำบัดทุกข์ดูแลประชาชนอำเภอนาทม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านดอนเตย ตำบลคำเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ออกให้บริการประชาชนร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สร้างการเข้าถึงแบบครบวงจรในจุดเดียว

โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ รวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย ทั้งยังได้นำเอานโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ จากนั้นจึงได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำ จำนวน 50,000 ตัว มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย มอบเงินช่วยเหลือให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 90 ถุง จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายไปเข้ารับบริการตามจุดต่าง ๆ ที่ออกหน่วยให้บริการ ประกอบไปด้วย จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่คณะแพทย์ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณสุขต่าง ๆ มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำทันตกรรม พร้อมกับให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิดเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากที่ประชาชนจะเดินทางไปรับบริการตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และจุดให้บริการอื่น ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาให้บริการแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การวางแผนออมกับ กอช. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ปัจจุบันกำลังมีการหาเสียงของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตามท้องถิ่นต่าง ๆ การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อไปใช้ในครัวเรือน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :