Soft loan ต่อลมหายใจผู้ประกอบการ

สินเชื่อ Soft loan เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เข้ามาเติมเต็มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่หยุดชะงักลง โดยสินเชื่อที่ได้มาจะถูกนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองสำหรับดำเนินธุรกิจต่อไป อย่างเช่น วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก หมู่บ้านห้วยกรด ที่ประสบปัญหาทางการเงิน สินค้าขายไม่ออก ทำให้ขาดเงินสภาพคล่อง การได้สินเชื่อ Soft loan เป็นการต่อลมหายใจให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจให้มีแรงใจพร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อไป

ขณะเดียวกันธุรกิจตลาดนัดใหญ่อย่างตลาดเซฟวันในจังหวัดนครราชสีมา ก็เข้าข่ายและต้องหยุดกิจการชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และแม้จะไม่มีรายรับเข้ามาเลยแต่บริษัทก็พยายามปรับตัว โดยลดค่าจ้างพนักงานลงเหลือร้อยละ 75 และนำเงินเก็บมาจ่ายค่าจ้างเพื่อให้สามารถอยู่รอดกันทั้ง 2 ฝ่าย และด้วยสินเชื่อ soft loan ก็ทำให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน เกิดสภาพคล่องที่เพียงพอและรักษาการจ้างงานต่อไปได้

โดยประธานกรรมการ บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด ได้เปิดเผยว่า สินเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองมีกำลังใจ เหมือนกับตอนที่ร่างกายขาดออกซิเจนแล้วได้รับการปฐมพยาบาลให้สามารถมีชีวิตเดินต่อไปได้ โดยหลังจากได้รับเงินมาก็ได้นำไปช่วยผู้ค้ารายย่อยในตลาดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ในลักษณะ soft rent คือยืดระยะเวลาชำระค่าเช่าสำหรับผู้ค้าประจำและลดค่าเช่าสำหรับผู้ค้ารายวันเหลือร้อยละ 25 เพราะคิดว่าถ้าเขาอยู่ได้ บริษัทถึงจะอยู่ได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar