ผู้นำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง หัวเว่ย คว้ารางวัล CSO30 ASEAN Awards

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล “Top CSO30 อาเซียน 2023 : ผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 30 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง” และรางวัลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความสามารถบุคลากรไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และหัวเว่ย ประเทศไทย โดยรางวัลทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSO30 ASEAN Awards ครั้งที่ 3 ที่มอบให้องค์กรที่เป็นผู้นำเรื่องการผลักดันความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจัง รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในภูมิภาค โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการปกป้องธุรกิจ

ซึ่งการประเมินยังครอบคลุมไปถึงวิธีที่องค์กรนั้น ๆ มีอิทธิพลต่อผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และความยืดหยุ่นในองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาต่อชุมชนความปลอดภัยทางไซเบอร์ในวงกว้างนอกเหนือจากองค์กร

ทั้งนี้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความปลอดภัยสู่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน และการสนับสนุนโครงการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ร่วมกับ สกมช. และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยการบ่มเพาะรูปแบบต่าง ๆ และผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนและปลอดภัยในอนาคตด้วย

ที่มา : https://www.biztalknews.com/pr/huawei-cso30-asean-awards/


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar