ประกาศไทยพร้อมขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในงานสัมมนา Networking Reception นายกฯ ได้ประกาศถึงความพร้อมในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทย สะท้อนบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือ ที่ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับมือกับความท้าทายและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน

• ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุน

• มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากในเอเชีย

• มีแรงขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจมหภาคที่ดี เสถียรภาพทางการเมือง การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ

• สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุน

โดยสหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของไทย ขณะที่ด้านการลงทุนจากข้อมูลของ BOI แสดงให้เห็นว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมาสหรัฐฯ เป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับสามของไทย ด้วยเงินลงทุนรวม 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญ ศักยภาพ และโอกาสสำหรับภาคเอกชนสหรัฐฯ ดังนี้

- ด้านการลงทุน ผลักดันประเทศ สู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

- ด้านความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างการเติบโตสีเขียวและยั่งยืน

- ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งเป้าเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar