ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ (ขนาดเล็ก) ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ (ขนาดเล็ก).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar