ไหลเรือไฟ หนึ่งความงามสู่สายตาผู้นำ APEC 2022

งานประเพณีไหลเรือไฟ เป็นวัฒนธรรมที่ชาวนครพนมสืบสานต่อกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อใช้เป็นประทีปพุทธบูชาพระพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำโขงที่ทุกคนใช้ในการดำรงชีวิตและได้มีการล่วงเกินลงไป โดยในอดีตการสร้างเรือไฟจะทำจากไม้ไผ่ยาวประมาณ 5 เมตร แล้วประดับตกแต่งด้วยกาบกล้วย มีแสงเทียนส่องสว่าง แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม มีขนาดใหญ่ขึ้น ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านกว่า 20,000 ดวง โดยออกแบบแสงสว่างให้เป็นลวดลายที่มีความงดงามวิจิตรตระการตา รวมทั้งสามารถเคลื่อนไหวบางส่วนได้ โดยขนาดเรือไฟจะมีความยาวประมาณ 60-80 เมตร ส่วนความสูงประมาณ 18-25 เมตร ทำให้เป็นที่ติดตาตรึงใจของผู้ที่ได้ชมความงดงามแห่งสายน้ำนี้ จึงเป็นเหตุผลให้ในแต่ละปีมีประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชมความงดงามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละปีไม่น้อยกว่า 100,000 คน

และในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ระหว่างวันที่ 18 –19 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดนครพนมก็ได้รับการคัดเลือกให้นำประเพณีไหลเรือไฟ ไปจัดแสดงโชว์ให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ของ 21 ประเทศ ได้รับชมช่วงเย็นของวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนครพนมที่จะได้แสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ต่างชาติได้เห็น เพราะการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เป็นการหารือความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ของชาติสมาชิกที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานทางเศรษฐกิจเป็นสากล

โดยในประเทศไทยภาคการเดินทางและท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยิ่งผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้เห็นความงดงามและมีการบอกต่อยังประชาชนในประเทศตนเอง นั้นก็หมายถึงโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของคนนครพนม ที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ซึ่งจะก่อให้เกิดการจับจ่ายซื้อหา เกิดการลงทุน และการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ เพราะจังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีความความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยมีชนเผ่ามากถึง 9 ชนเผ่าและอีก 2 เชื้อชาติ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตแห่งความเรียบง่ายแบบ Slow life แต่ก็พร้อมปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต เพราะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :