APEC 2022 กับการท่องเที่ยวนครพนม

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14– 19 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” นั้น ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก รวมทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ และหนึ่งในนั้นก็คือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยภายหลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด พบว่าในประเทศก็มีการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทำให้เป็นผลดีต่อภาคธุรกิจบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการค้าดิจิทัล เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมอย่างยั่งยืน

โดยผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 การท่องเที่ยวในประเทศน่าจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว บวกกับการจัดการประชุมผู้นำเอเปคเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ทำให้ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงเป็นปัจจัยหนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยแหล่งท่องเที่ยวประเภท ธรรมชาติ ภูเขา ยอดดอย เป็นอันดับ 1 ที่กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี และจังหวัดนครพนมก็ติด 1 ในเมืองรองที่กลุ่มตัวอย่างวางแผนจะเดินทางมา เพราะมีความหลากหลายใน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ใครได้มาเยือนต้องติดตามตรึงใจอยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ นาค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน ก็อยากจะมากราบไหว้ขอพรองค์พญาศรีสัตตนาคราช เพราะมีเสียงเล่าแบบปากต่อปากว่าขอพรแล้วสมหวังดังที่ปรารถนา รวมถึงเที่ยวถ้ำนาคีที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ฝั่งอำเภอบ้านแพง ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า sun crack ทำให้หินมีรูปร่างและพื้นผิวเป็นเกร็ดคล้ายกับพญานาค เพื่อสัมผัส เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า และชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติบริเวณโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และในระหว่างเดินทางก็ยังสามารถแวะเที่ยวชมสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้อีกมากมายหลายจุด นั่นหมายถึงจะเกิดการจับจ่ายซื้อหา ที่ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน เกิดรายได้ของคนในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar