วันเด็กแห่งชาติ 2566

      เด็กคืออนาคตของชาติ คือคำกล่าวที่หลายคนได้ยินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยเพราะเมื่อเติบใหญ่จะได้นำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยกันพัฒนาประเทศ และประเทศไทยได้รับข้อเสนอองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่าควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2498 จากนั้นเป็นต้นมาทางราชการได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดกิจกรรมติดต่อกันมาจนถึงปี 2508 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคมอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกไปร่วมงาน ประการต่อมาคือวันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด ทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กต้องจัดในช่วงต้นปี มีความหมายว่าทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ

     คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2566 นี้ ตรงกับวันที่ 14 มกราคม และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิด คติเตือนใจกับอนาคตของชาติ ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

      โดยในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็มีหลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรมวันเด็ก เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด โลกของปลาน้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) จึงขอเชิญน้อง ๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 7.00 -15.00 น.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar