อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ภายในมีอาคารพิพิธภัณฑ์ มีอาคารจำลองบ้านเก่าของประธานโฮจิมินส์ ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแบบเดียวกับสมัยที่ประธานโฮจิมินห์ได้มาอาศัยอยู่บ้านนาจอกในช่วงสงครามเวียดนาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อประสานงาน วางแผนและเคลื่อนไหวการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยชาติเป็นเวลา 7 ปีช่วงปี พ.ศ.2466 –2474   จึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของที่ระลึก มีบริการเช่าชุดอ๋าวหย่ายสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับใส่ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึก 

โดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้รัฐบาลเวียดนามได้มอบเงินกว่า 3 หมื่นล้านด่อง หรือราวๆ 45 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 ให้กับจังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนาม เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์สถานไว้เป็นเกียรติประวัติและที่ระลึกแก่ประธานโฮจิมินห์ โดยโครงการได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 บนที่ราชพัสดุ 7 ไร่ ของกรมธนารักษ์ และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 126 ปี วันคล้ายวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar