ข้าราชการนักประดิษฐ์

การได้เข้ารับราชการถือเป็นเกียรติสูงสุดของวงศ์ตระกูล และเมื่อได้มาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำให้สุดความสามารถ ซึ่งข้าราชการแต่ละคนก็จะมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป

นางกัญญาพัชร กิณเรศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เปิดเผยว่า การเป็นข้าราชการที่ดี คือเรา ต้องมาทำงานด้วยใจรัก ไม่ใช่ว่าทำงานตามหน้าที่ เนื่องจากหน้าที่ของเราบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำอะไร แต่ถ้าเราไม่มีใจรักผลงานทุกอย่างก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราต้องรักในงาน รักในหน้าที่ เชื่อฟัง ทำตามผู้บังคับบัญชา แล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกอย่างถ้าเราเอาแต่ใจตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่ง หรือไม่เชื่อฟังใคร ไม่เชื่อฟังหัวหน้าฝ่าย ไม่ฟังลูกน้อง ไม่เชื่อฟังผู้ร่วมงาน การทำงานก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเราจะต้องเกื้อกูลกัน ต้องร่วมมือกัน ต้องสามัคคีกัน ทำงานเป็นทีม ที่ประสบผลสำเร็จทุกงานทุกอย่างก่อนจะเป็นผลงานชิ้นที่ดี ๆ ออกมาใช้ทุกวันนี้ คือการเห็นชอบของคุณหมอ ว่าผลงานของเราดี ผลงานของเราใช้ได้ดี ผลงานของเรามีคุณภาพ สามารถเท่ากับของบริษัทได้ ยิ่งทำงานบริการเกี่ยวกับคนไข้ พูดคำยิ่งเป็นเรื่องสำคัญต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกวันนี้มีการร้องเรียน มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้จากคำพูดที่พูดแค่คำไม่กี่คำ ซึ่งอาจจะทำให้จิตใจของคนที่มารับบริการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดว่าการบริการเป็นงานที่สำคัญ เราจะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การที่เรามองเห็นคุณค่าของเขา ให้คุณค่าของเขา บริการเขาในทางที่ดี พูดให้กำลังใจคนไข้ ชี้แนะแนวทางทุกอย่างแม้กระทั่งการรักษา ซึ่งการรักษาก็ไม่ใช่รักษาเฉพาะตามหน้าที่เราจะต้องทำให้ดีที่ดีที่สุด ทำให้เขาปลอดภัย

และการที่เราได้อยู่กับงานที่ทำการบริการคนไข้ทำให้มองเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์มีราคาแพงโดยเฉพาะห้องฟันจะแพงมาก จึงได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลดภาระของโรงพยาบาล ลดงบประมาณรายจ่าย โดยผลงานชิ้นแรกที่ทำคือ กระปุกไฟล์ หรือกล่องใส่เครื่องมือทางทันตกรรม ซึ่งของบริษัทราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาท แต่พอเราคิดค้นทำขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้ ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันทำให้โรงพยาบาลไม่ต้องสั่งซื้อกระปุกไฟล์ในกลุ่มงานหัตถกรรมเลย ทำให้โรงพยาบาลลดงบประมาณไปปีละหมื่นกว่าบาท ผลงานชิ้นที่สองก็เจอปัญหาหน้างานเหมือนกัน คือการทำหัตถการที่เห็นผู้มารับบริการอ้าปากนาน ๆ แล้วต้องหุบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะทำฟัน ซึ่งเครื่องมือที่มาช่วยในการป้องกันของบริษัทจะมีราคาแพงแต่ละชิ้นจะมีราคาแตกต่างกัน บางชิ้นก็ 3,000 กว่าบาท บางชิ้นก็ 950 หรือ 1,000 บาท ตามแต่บริษัท แต่พอเราผลิตขึ้นมาเองจากวัสดุที่เหลือใช้ในโรงพยาบาล ที่ทำจากสายน้ำเกลือและหลอดดูดซักชั่น ตัวนี้เราผลิตขึ้นมาคิดเฉลี่ยตกชิ้นละ 6 บาท และผลงานชิ้นนี้ติดเวทีระดับประเทศ 3 เวที คือ R2R เชียงใหม่ งาน 100 ปีทันตกรรมของกระทรวงสาธารณสุข และงานวิชาการนวัตกรรมของกลุ่มงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้รับโล่รางวัลและรับใบประกาศ

และนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรับใช้ประชาชน จึงได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 ของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :