โรงเรียนในจังหวัดนครพนม เร่งจ่ายเงินบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษาให้ผู้ปกครอง

วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน ตามมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ระดับการศึกษาชั้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รายละ 2,000 บาท

นางจงกล ธมิกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยฯ ซึ่งจากการตรวจสถานที่และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ถือว่าได้มาตรฐานเป็นอย่างดี บรรยากาศโดยรวมในวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการกระจายจุดรับเงินช่วยเหลือของผู้ปกครองนักเรียน ออกเป็น 3 จุดใหญ่ โดยแต่ละจุดจะกำหนดจุดย่อยว่าเป็นของชั้นไหน และมีการนัดหมายผู้ปกครองมารับตามห้วงเวลาที่กำหนด ขณะที่บริเวณหน้าโรงเรียนก็จะมีการควบคุมจำนวนคนที่เข้ามาในพื้นที่ไม่ให้เกิน 100 คน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ของจังหวัดนครพนม ที่มีคำสั่งไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน 100 คนในทำกิจกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเหลือง ซึ่งคนถัดไปจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคนก่อนหน้าออกมาแล้วเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่าห้วงเวลารับเงินสั้นมาก ขณะที่เวลานัดผู้ปกครองนาน จึงทำให้แต่ละจุดมีจำนวนผู้ปกครองและนักเรียนไม่มาก จนผู้ปกครองที่มาไม่ต้องนั่งรอที่เก้าอี้ที่เตรียมไว้ สามารถเข้ามารับเงินช่วยเหลือได้ในทันที ขณะที่ตัวนักเรียนที่มาด้วยก็สามารถรับหนังสือเรียนที่ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ล่วงหน้านำไปอ่านได้เลยพร้อมกัน

ด้านนางนุชนาถ เลิศสงคราม หนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่มารับเงินในวันนี้ เปิดเผยว่า ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาล และทุกภาคส่วนที่ทำให้ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ เงินที่ได้รับตนเองจะนำไปเป็นค่าอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของลูก โดยตอนแรกที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนก็กลัวว่าวันที่มารับเงินคนจะเยอะและห่วงว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แต่พอมาถึงสถานที่แล้วถือว่ามาตรการที่ทางโรงเรียนปฏิบัติดีมากเลย เพราะอาจารย์ได้มีการแจ้งเวลานัดล่วงหน้าไว้ให้ผ่านทางแอพพิเคชั่นในมือถือ ซึ่งมีเวลาในการมารับนาน 3 ชั่วโมง แต่เวลารับจริงใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ก็เสร็จ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar