บุญใหญ่ออกพรรษา !! ไหลเรือไฟนครพนม ปี 2565 นี้ ดูแบบจุใจ ไหลกันยาว ๆ 11 วัน 11 คืน

     เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65 คณะกรรมการจัดงานไหลเรือไฟ ได้มีการประชุมใหญ่นัดแรกเพื่อร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการกำหนดวันจัดงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ปีนี้มีงานยาวถึง 11 วัน 11 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1- 11 ตุลาคม 2565 ซึ่งในการประชุมมีการวางแผนการไหลเรือโชว์ทุกวันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามแห่งสายน้ำกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังคงมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมายเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ตระการตา

    โดยประเพณีไหลเรือไฟ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวนครพนมมีความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ตามความเชื่อเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งในสมัยก่อนจะเป็นเรือไฟโบราณที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาจากไม้ไผ่เป็นเรือขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2- 5 เมตร จากนั้นก็นำต้นกล้วยมาแทงหยวกเป็นลวดลายแล้วนำมาประดับตามตัวเรือเพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมถึงมีการสร้างประทีปจากขี้ไต้ ผลต้นตูมกาและน้ำมันมะพร้าว เพื่อนำมาติดตามตัวเรือไว้ใช้จุดให้แสงสว่างเวลาที่นำเรือไปลอยถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นวันออกพรรษา และต่อมาก็ได้พัฒนาเรือไฟให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทั้งความยาวและความสูง ทำให้ต้องมีการประดับประทีปโคมไฟเพิ่มเติมนับหมื่นดวง ทั้งยังมีการออกแบบลวดลายให้มีความวิจิตรตระการตา มีการนำเทคนิคแสง สีเข้ามาแต่งเติมตามจินตนาการเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นและชมความงดงามจนเกิดเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน นำไปบอกเล่าต่อๆกันไป และเมื่อถึงช่วงเทศกาลออกพรรษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ก็มักจะมาที่จังหวัดนครพนม เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้ที่กว่าจะสร้างเรือไฟแต่ละลำได้ใช้เวลานานนับเดือน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar