THAI DISASTER ALERT แอปพลิเคชันที่ควรมีติดโทรศัพท์

สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน และหากเราทราบถึงการเตือนภัยในพื้นที่ที่เราอยู่ ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว ก็จะเป็นเรื่องดีที่สามารถเตรียมตัวได้อย่างทันการณ์ ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อ THAI DISASTER ALERT ขึ้นมา โดยหลักการทำงานจะเป็นการแจ้งเตือนแบบเจาะลึกที่เข้าถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่ แบบ Real Time ที่ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเตรียมความพร้อม รับมือ ป้องกันตนเองและทรัพย์สินได้ทันก่อนที่ภัยจะมาถึง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง และผลกระทบจากสาธารณภัยได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการใช้งานก็ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน คือ ใส่ข้อมูล เลือกพื้นที่ และ เปิด Location Service ซึ่งระบบจะให้ผู้ใช้งานทำการเลือกจังหวัดที่ต้องการรับการแจ้งเตือนภัย ได้ 3 จังหวัด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ จังหวัดที่คนที่ครอบครัวอาศัยอยู่ หรือจังหวัดที่สนใจเป็นพิเศษในการรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยได้ตามความต้องการ แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะรับข้อมูลตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็เพียง่ผู้ใช้งานตั้งค่าเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง (Location Service) ของสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยได้ในทุกพื้นที่


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar