ThaiWater แอปคลังข้อมูลเรื่องน้ำ

ปัจจุบันคนอาจจะคิดว่าน้ำไม่น่าจะอยู่ในภาวะขาดแคลน เพราะทุกวันนี้ยังมีน้ำให้กินให้ใช้อยู่ แต่หากมองดี ๆ จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป บางพื้นที่แทบไม่มีน้ำใช้เลยเนื่องจากภาวะภัยแล้ง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเกษตรกร เพราะถ้าสามารถเช็กสถานการณ์ฝนและพายุได้จากมือถือหรือเว็บไซต์ ก็จะทราบวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างพอดี มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนน้อย และสามารถวางแผนการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ ส่วนอาชีพประมงก็ต้องดูเรื่องระดับน้ำทะเล หรือลมมรสุมต่างๆ ก่อนออกจะไปจับปลา หรือแม้กระทั่งคนเมืองหากมีแพลนอยากไปเที่ยวทะเลหรือภูเขา ก่อนออกเดินทางก็สามารถตรวจเช็กสภาพอากาศ พายุ และฝนฟ้าได้เลย

ดังนั้นจึงขอแนะนำแอปพลิเคชัน ThaiWater จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนคลังข้อมูลน้ำทั้งหมดของไทยที่มีการรวบรวมข้อมูลจาก 45 หน่วยงานรัฐบาลมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหา วิเคราะห์และใช้ประโยชน์แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะบอกข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ และแสดงแบบรายหมวดข้อมูล โดยแสดงข้อมูลฝน ระดับน้ำ สถานการณ์น้ำในเขื่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้ทุกคนที่มีแอปสามารถเช็กสภาพอากาศ พยากรณ์ฝน หรือเช็กน้ำท่วม ได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน เช่น ถ้าจะเข้าไปเช็กสภาพฝน ก็ดูแผนที่ฝน ซึ่งจะมีสีต่างๆ ให้จำ 3 ระดับ เริ่มจากสีฟ้า-ฝนตกน้อยๆ สีเหลือง-ฝนตกเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และสีแดง-ฝนตกหนักมาก หากเราต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วอยากรู้ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไร ก็สามารถตั้งค่าจังหวัดที่เราสนใจได้ ระบบจะมีการรายงานผลต่างๆ เช่น พยากรณ์ฝน อุณหภูมิ และปริมาณฝนในพื้นที่ให้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar